Collectie: Wildpluk

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt 60-90% van de medicinale en aromatische planten in het wild verzameld.  De Fairwild foundation beijvert dat in wild verzamelde producten ecologisch, sociaal  en economisch duurzaam zijn.  De hele keten. Onze jeneverbes is de enige specerij tot nu toe voorzien van dit Fairwild-label.

Gelukkig groeit over de hele wereld het besef dat duurzame wildpluk van eminent belang is voor voor het behoud van de habitats, ook voor de inkomenspositie van de verzamelaars nu en 'on the long run'.

Ook in Madagascar is de pluk van de enige authentieke specerij op het eiland, de voatsiperifery, verduurzaamd. Pogingen om de peper te cultiveren, zijn tot nu toe weinig succesvol gebleken, onderstrepend dat goed beheer van de natuurlijke habitats van eminent belang is. De boeren-verzamelaars zijn zich daar terdege van bewust. Lees dit artikel!  https://theconversation.com/a-la-decouverte-du-meilleur-poivre-du-monde-223589

 

Wildpluk