Collectie: Wildpluk

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt 60-90% van de medicinale en aromatische planten in het wild verzameld.  De Fairwild foundation beijvert dat in wild verzamelde producten ecologisch, sociaal  en economisch duurzaam zijn.  De hele keten. Onze jeneverbes is de enige specerij tot nu toe voorzien van dit Fairwild-label.

Gelukkig groeit over de hele wereld het besef dat duurzame wildpluk van eminent belang is voor voor het behoud van de habitats, ook voor de inkomenspositie van de verzamelaars nu en 'on the long run'.