Collectie: Kameroen

Onze eerste kennismaking met Kameroen was die met Kameroenese peper, uit Penja. Naar we dachten de echte Penjapeper, maar schijn bedriegt. Niet alle peper uit Kameroen is Penjapeper. Niet meer althans. De peperteelt in Kameroen is begonnen aan het eind van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Kameroen kende nog geen peperteelt. In Penja maakte eerst één boer, later ook andere de ommezwaai van gewassen als  koffie of cacao, en bananen naar peper. Een naar later bleek zich onderscheidende peper.

Met steun van de overheid en met de inbreng van buitenlandse, Franse know-how werd Penjapeper een doorslaand succes, en meer dan dat, verkreeg in 1991 Europese bescherming. Een unicum op dat moment. Sindsdien is het alleen aan gecertificeerde boeren in Penja toegestaan om peper uit de streek penjapeper te noemen. Daarnaast profiteren bedrijven van de naam en faam van de echte Penja om peper te verbouwen buiten de certificatie om. Zo werkt dat nu eenmaal.

In 2016 maakten we nader kennis met Penjapeper, en met mensen die deze peper en andere specerijen uit Kameroen en omringende landen aan boden.  Met de unieke smaken van de regio niet te vergeten. Stapje voor stapje zijn we de Kameroense keuken gaan ontdekken en de specerijen die het zo bijzonder maken.  Best lastig, want met welke referentie? 

We besloten onze overwegend op Azië georiënteerde winkel uit te breiden met een kleine selectie West-Afrikaanse specerijen met de potentie om een plek in de westerse keuken te verwerven. Daaronder de afrikaanse szechuan (igi-ata) en de knoflooknoot, de kalebasnootmuskaat, alligatorpeper (mbongô), paradijsgraan, de afrikaanse jujube en de afrikaanse cubeb. Proef er eens van, en begrijp ons enthousiasme voor een smaakpalet dat de meeste westerlingen niet (her)kennen !

Laatste nieuws: We prijzen ons gelukkig inmiddels een contact te hebben kunnen aanboren die ons timiz kan leveren, ook wel kaapse lange peper genoemd. De kleine 'familie' van lange pepers heeft er nu ook een Afrikaanse telg bij!


Kameroen