Collectie: Een keur van 'szechuanpepers'

Zanthoxylum is het Geelhoutgeslacht, een plantengeslacht dat niet alleen bekend is van zijn prachtige gele hout, maar vooral van de Szechuanpeper, waaraan de Chinese Szechuankeuken haar pittige reputatie dankt.

De term Szechuanpeper wordt niet uitsluitend gebruikt voor de Chinese peperbesjes, maar ook voor de besjes die elders groeien, ook die van andere planten uit dit plantengeslacht, waarvan er enkele eveneens culinair gebruikt worden. 

Alle planten - struiken en bomen - in het geslacht Zanthoxylum hebben gemeen dat ze rijkelijk zijn voorzien van 'stekels'. Sommige soorten hebben zelfs bladeren waarop stekels groeien. Op de stam zijn de stekels vaak verhout en kurkachtig, soms van enorme afmetingen, en helemaal niet scherp, maar aan de takken zijn ze venijnig, wat het oogsten van de besjes tot een hele opgave maakt. 

De dubbelzinnige benaming kiespijnboom danken de planten aan de combinatie van de uiterlijke verwantschap van de stekels op de stam met kiezen, en aan het feit dat de besjes traditioneel gebruikt worden als anestheticum, onder meer tegen kiespijn, en ook wel verwerkt worden in tandpasta.

Hieronder de soorten waarvan we de gedroogde besjes in onze winkel verkopen. Van iedere soort geven we de Chinese naam voorzover die er is:

Zanthoxylum acantapodium - andaliman - 毛剌花椒 máo là huā jiāo

Zanthoxylum armatum - raye timur - 刺花椒 cì huā jiāoma

Zanthoxylum piperitum - sanshō - 日本花椒 rìběn huājiāo - aflopend product !

Zanthoxylum bungeanum - bloempeper - 花椒 huājiāo

Zanthoxylum rhetsa/limonella - (indische) bergpeper - 胡椒木 hújiāo mù

Zanthoxylum piperitum - szechuan fagara peper - ma jiāo

Zanthoxylum zanthoxyloides - igi ata 

De Indische bergpeper is beter bekend onder de naam ma khaen, mac khen of trpihal, respectievelijk in Laos, Vietnam en India.

Een keur van 'szechuanpepers'