Herroepingsrecht

De wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om door een internetwinkel geleverde artikelen zonder opgaaf van reden aan de winkel terug te zenden en van de order af te zien. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. De periode waarbinnen daar aanspraak kan worden gedaan, wordt de bekoelingstermijn (bedenktijd) genoemd.

De wet voorziet in een bekoelingstermijn van veertien kalenderdagen na levering. Maar let op. Bederfelijke voedingswaren zijn om hygiënische redenen (voedselveiligheid) van het herroepingsrecht uitgesloten, net als maatwerk.

Deze uitsluiting is van toepassing op alle door ons aangeboden specerijen. mede daar wij iedere bestelling afzonderlijk verpakken in de door de klant gevraagde hoeveelheid. Het herroepingsrecht is daarom alleen op de non-food-artikelen van toepassing.

Wanneer u een beroep doet op het herroepingsrecht, sturen wij u per ommegaande per mail een bevestiging van uw melding en een toelichting op de procedure.

Hoe werkt het ?

Op grond van het herroepingsrecht heeft u de mogelijkheid af te zien van aankoop en het aankoopbedrag terug te vragen, dan wel een gelijkwaardig, vervangend product te vragen. Mocht u voor het laatste kiezen, dan zorgen wij - onder voorbehoud van beschikbaarheid - voor onmiddellijke verzending daarvan na ontvangst van de retourzending.

Eventuele prijsverschillen in uw voordeel worden onmiddellijk met u verrekend door middel van terugstorting. In geval van bijbetaling ontvangt u van ons een aanvullende order met betalingsverzoek. Uw nieuwe artikel zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvullende betaling aan u toegezonden worden. In beide gevallen ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de afspraken.

Nadat u binnen de bekoelingstermijn hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft u - opnieuw - veertien kalenderdagen de tijd om uw aankoop terug te sturen, mits ongebruikt en onbeschadigd en met inachtneming van onderstaande spelregels.

Wie betaalt wat ?

Het herroepingsrecht geeft u het recht op teruggave van de kosten van aankoop van de/het desbetreffend(e) product(en) inclusief de daarvoor betaalde tegemoetkoming van de handling- en verzendkosten, indien de herroeping niet alle ontvangen producten betreft naar rato. 

De kosten van het terugzenden van het product zijn voor uw rekening, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. 

Drie spelregels voor retourzending

1. het product is niet gebruikt

Het is iedere koper geoorloofd een product op werking te beoordelen. Dit wordt als 'niet gebruikt’ beschouwd, mits de beoordeling met zorg heeft plaats gevonden. Het product mag bijvoorbeeld niet uitgebreid getest worden. In het geval van de pepermolens betekent dit dat deze leeg geprobeerd mogen worden. Is er na het vullen een probleem, verwijzen we u naar de garantie-regeling.

2. het product is onbeschadigd

Dit spreekt voor zich. Wanneer u het product beschadigd ontvangen hebt, neemt u direct na ontvangst contact met ons op via ons contactformulier of per telefoon met de helpdesk. Beoordeel altijd bij het in ontvangst nemen of de verpakking beschadigd is, en u mag vermoeden dat de inhoud dat ook is. Weiger ernstig beschadigde verpakkingen !

3. het product wordt deugdelijk verpakt en correct gefrankeerd verzonden

Let op! Wij accepteren geen pakketten die bezwaard zijn met strafport. Zorg voor voldoende frankering, en gebruik een briefpakketzegel dus niet voor de verzending van een (groter) pakket. 

Terugbetaling

Wanneer aan bovengenoemde spelregels is voldaan, geven we u binnen 48 uur na ontvangst van het retour-product opdracht tot terugbetaling. Over het algemeen ontvangt u de betaling twee tot vijf dagen na de overboeking op uw rekening. Indien niet aan de spelregels is voldaan, behouden we ons alle rechten voor.

 

Laatste update: 1 oktober 2022

Contactformulier