Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tekst, afbeeldingen en foto's op deze site liggen bij Global Food and spices (depeperwinkel). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Global Food and spices, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.