Zakelijke klant worden ?

Wilt u een zakelijk account ? Vraag dit aan via ons contactformulier onder vermelding van uw bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, inschrijving kamer van koophandel, btw-nummer) en vergezeld van een bondige beschrijving van uw bedrijf. Bellen mag ook !

Het minimum orderbedrag bij de eerste bestelling bedraagt €150,00. Voor onze buitenlandse clientèle uit de EU geldt, dat BTW-verlegging aleen mogelijk is bij een zakelijke account.

Zakelijke klanten profiteren van lagere prijzen voor onze grootverpakkingen (afhankelijk van het soortelijk gewicht van de specerij), vanaf 150 gram.

Wij leveren aan eindgebruikers (alleen specerijen in zakken) en retailers (uitsluitend specerijen in glas).  Herverpakken en/of herlabelen is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor uw aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren. Bij acceptatie ontvangt u onze Algemene voorwaarden en de actuele prijslijst. 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

/--

Voulez-vous un compte professionnel ? Demandez-le via notre formulaire de contact, en indiquant les coordonnées de votre entreprise (nom de l'entreprise, immatriculation à la chambre de commerce, numéro de TVA) et accompagné d'une brève description de votre entreprise. Vous pouvez également nous appeler !

Le montant minimum pour la première commande est de 150,00 €. Pour nos clients étrangers de l'UE, l'autoliquiditation de la TVA n'est possible qu'avec un compte professionnel.

Les clients professionnels bénéficient de prix réduits pour nos emballages en vrac (en fonction du poids spécifique de l'épice), à partir de 150 grammes.

Nous fournissons les utilisateurs finaux (uniquement les épices en sacs) et les détaillants (uniquement les épices en verre).  Le reconditionnement et/ou le ré-étiquetage ne sont pas autorisés. Nous nous réservons le droit de refuser votre demande sans en donner les raisons. Après acceptation, vous recevrez nos conditions générales et la liste des prix en vigueur.

Nous serons heureux de vous informer des possibilités.

Contactformulier