Uw gezondheid

Wij behandelen en verwerken onze specerijen onder hygiënische omstandigheden conform de hygiëne-code HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Points).

In Europa gelden strikte regels met betrekking tot de etikettering van voedingsmiddelen en het al dan niet verstrekken van voedingsclaims, gezondheidsclaims en medische claims. Het gebruik van zulke claims is gebonden aan Europese regels, zoals Verordening (EU) nr. 1924/2006.

Het gebruik van medische claims is verboden bij het verkopen en aanprijzen van levensmiddelen, langs welke weg ook. Wij onthouden ons er dan ook van, in woord en geschrift.

Wij nodigen u uit zelf op onderzoek uit te gaan. Maar wees er attent op alleen recente en betrouwbare bronnen te raadplegen. Bovendien is er veel kaf tussen het koren !

 

Contactformulier